Members

Team leader

Postdoctoral researchers

Rakesh Prabhu
PhD, NCTU;
MSc, Mangalore University

Research assistant

Krzysztof Buchowiecki
BSc, University of Illinois

PhD candidates

Decibel Elpa
MSc, University of Algarve and University of Cadiz
Noor Hidayat Abu Bakar
MSc, University of Technology Malaysia

PhD students

Maheswar Raju
MSc, Sri Venkateswara University
Chikondi Shaba
MSc, University of Botswana

MSc students

Yu-Jie Huang
BSc, CCU
Yun-Hsuan Lin
BSc, NKNU
Hsuan-Ting Ou
BSc, CCU
Joo Inn Tan
BSc, NKNU
Yi-Wun Wang
BSc, NDHU
Zi-Qing Chua
BSc, NTHU
Chun-Yao Hsu
BSc, NTHU
Hou-I Lee
BSc, NTHU
Li-Li Huang
BSc, NCU
Ruizong Xu
BSc, CSMU
Yun-Fang Liao
BSc, NCHU
Ching-Han Chang
BSc, CCU
Yu-Hao Chen
BSc, NKNU
Hong-Ruei Lin
BSc, NCTU
Jing-Chi Jang
BSc, NTHU

BSc students

Ee Su Tang
NTHU student
Chong Yi Huang
NTHU student