Members

Team leader

Postdoctoral researchers

Rakesh Prabhu
PhD, NCTU;
MSc, Mangalore University
Wei-Chien Tu
PhD, Imperial College, London;
MRes, Imperial College, London

PhD candidate

Decibel Elpa
MSc, University of Algarve and University of Cadiz

PhD students

Noor Hidayat Abu Bakar
MSc, University of Technology Malaysia
Maheswar Raju
MSc, Sri Venkateswara University
Rahul Ram Panjalingam
MSc, Ming Chi University of Technology

MSc students

Chi-Hsiang Chen
BSc, NKNU
Yu-Jie Huang
BSc, CCU
Yun-Hsuan Lin
BSc, NKNU
Hsuan-Ting Ou
BSc, CCU
Joo Inn Tan
BSc, NKNU
Yi-Wun Wang
BSc, NDHU
Zi-Qing Chua
BSc, NTHU
David
Chun-Yao Hsu

BSc, NTHU
Hou-I Lee
BSc, NTHU
Li-Li Huang
BSc, NCU
Ruizong Xu
BSc, CSMU
Yun-Fang Liao
BSc, NCHU

BSc student

Shu-Cheng Yang
NTHU chemistry student